Broj i struktura zaposlenih

 

 

U Centru je zaposleno 20 radnika – 9 odgajatelja, stručni tim kojeg čine socijalni radnik i psiholog, 2 vozača, 2 čistačice, 2 kuhara, 2 računovodstvena djelatnika i ravnatelj. Kroz projekt „Nauči me vidjeti prave boje“ dodatno je zaposleno 8 stručnih radnika – odgajatelja čime je omogućen razvoj nove usluge za korisničku skupinu djece s problemima u ponašanju i širenje mreže socijalnih usluga na područje grada Nova Gradiška. Trenutno radimo na pet lokacija, a na dvije lokacije korisnici imaju 24 satnu podršku odgajatelja. Korisnike poludnevnog boravka u Slavonskom Brodu vozači voze u boravak i iz boravka, a pruža im se i usluga prehrane.