Abeceda jednakih mogućnosti
Dana 9. srpnja 2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (kodni broj: UP.02.2.2.12.003) u sklopu poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije.“

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100%-nom iznosu. Vrijednost projekta je 3.991.237,31 kn. Provedba projekta omogućiti će širenje mreže usluga na zapadni dio Brodsko-posavske županije, zapošljavanjem dodatnog stručnog tima unaprijedit ćemo uslugu boravka intenziviranjem rada s roditeljima, a uvest ćemo i novu uslugu poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju u Novoj Gradiški.

Trenutno je kroz projekt zaposleno 11 osoba. Kroz projekt će se nastaviti sa supervizijom rada stručnih radnika, a jedna skupina uključit će se u edukaciju iz psihološkog savjetovanja. Predviđena je i javna kampanja radi podizanja svijesti javnosti o važnosti razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga.