Dječji centar

Dana 12. travnja 2014. započela je provedba projekta „Dječji centar“ Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Slavonski Brod, odobrenog u sklopu Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., programa darovnica Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza II), serija 1 - Projekti namijenjeni razvoju socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju samostalan život osoba u nepovoljnom položaju i razvijaju njihove kompetencije koje su prijeko potrebne na tržištu rada, kao i u drugim područjima života.

Partneri projekta bili su: Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, osnovne škole „Antun Mihanović“ i „Bogoslav Šulek“, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod. Tehničku pomoć u pripremi projekta Domu je pružio CTR - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d.o.o.

Provedba projekta trajala je 16 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 103.655,86 EUR, od čega Europska unija financira 74.373,08 EUR iz ESF-a. Primarna je ciljana skupina projekta šesnaestero djece u riziku od izdvajanja iz obitelji koji će biti uključeni u poludnevni boravak, a sekundarna skupina su roditelji djece koja su uključena u poludnevni boravak.


 

OPĆI CILJEVI:

 • smanjenje broja djece na stalnoj skrbi u Domu kroz deinstitucionalizaciju sustava i bolju suradnju nadležnih institucija
 • prevencija poremećaja u ponašanju koji se pojavljuju kod djece na području grada Slavonskog Broda i okolice.

 

SPECIFIČNI CILJ:

 • poboljšanje skrbi za djecu iz obitelji izloženih riziku od segregacije implementacijom novih usluga i razvojem sadašnjih usluga.

 

KROZ PROJEKT SU OSTVARENI SLIJEDEĆI REZULTATI:

 1. prostor Dječjeg centra preuređen je i stavljen u funkciju,
 2. kroz projektne aktivnosti poboljšana je suradnja među institucijama koje pružaju socijalne usluge,
 3. stručni suradnici i roditelji informirani su o svim oblicima pomoći za djecu iz obitelji u riziku od izdvajanja i
 4. promovirano je udomiteljstvo među građanima Slavonskog Broda.

 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI:

 • adaptiran i opremljen prostor za poludnevni boravak
 • zaposlena 2 odgojitelja i vozač
 • u poludnevni boravak od početka trajanja Projekta uključeno 22 djece (sada imamo 41 dijete uključeno u poludnevni boravak a prije početka provedbe bilo ih je troje)
 • u organizaciji HZZ-a održane 3 radionice za nezaposlene roditelje djece uključene u poludnevni boravak:
  1. "Kako napisati pobjedničku prijavu za posao?",
  2. "Intervju za posao-što sve trebate znati?",
  3. "Tehnike aktivnog traženja posla"
 • održana "Škola za roditelje" s temama:
  1. "Asertivno, neasertivno i agresivno ponašanje",
  2. "Bijes, agresija i konflikt-discipliniranje bez fizičkog kažnjavanja",
  3. "Efikasne odgojne metode",
  4. "Psihološke potrebe djece-što znači biti dobar roditelj",
  5. "Motivacija i učenje",
  6. "Postavljanje obiteljskih pravila",
  7. "Dječja prava"
 • u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo BPŽ provedena edukacija za stručne radnike partnerskih osnovnih škola na kojoj je sudjelovalo 64 stručnih radnika
 • održan Okrugli stol pod nazivom "Udomiteljstvo-podrška na putu odrastanja"
 • izrađen DVD za promidžbu udomiteljstva
 • formiran Tim za patronažu udomitelja
 • održana predavanja za postojeće udomitelje u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod
 • izrađena i tiskana brošura za roditelje "Gdje i kako potražiti pomoć"
 • izrađena i tiskana brošura "Informacije o radu s djecom koja dolaze iz obitelji u riziku od izdvajanja"

Projekt Dječji centar osvojio je treće mjesto na izboru za najuspješniji lokalni EU projekt 2015.-2016. godine jer je dao veliki doprinos prevenciji institucionalizacije djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji razvojem usluge poludnevnog boravka, inteziviranjem rada s roditeljima i razvojem sustava podrške udomiteljstvu. Zahvaljujući Projektu značajno je smanjen broj korisnika na smještaju, a broj korisnika poludnevnog boravka na kraju Projekta bio je gotovo dvostruko veći od planiranog. I nakon završetka Projekta nastavila se pružati usluga boravka – trenutno u programu poludnevnog boravka imamo preko 40 korisnika.


 
Letak "Udomiteljstvo"
Brošura za roditelje "Gdje i kako potražiti pomoć?"
Brošura za stručne suradnike "Informacije o radu s djecom koja dolaze iz obitelji u riziku od izdvajanja"
Letak "Dječji centar"