Organizirano stanovanje uz povremenu podršku

Organizirano stanovanje uz povremenu podršku provodi se u stanu u Naselju Andrija Hebrang koji smo dobili na korištenje od grada Slavonskog Broda. Kroz program se korisnici pripremaju za samostalan život nakon izlaska iz skrbi.

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku u budućnosti će se provoditi u dva stana za korisničku skupinu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i korisničku skupinu djece s problemima u ponašanju nakon uspješno završenog programa rehabilitacije.