Djelatnost

Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ Slavonski Brod (dalje: CPUZ „Kuća sretnih ciglica“, Centar ili ustanova) je javna ustanova, za koju prava i dužnost osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, tj. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (dalje: Ministarstvo). Ustanova se financira iz državnog proračuna i nesustavnih donacija. CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ pravni je sljedbenik Doma za djecu Slavonski Brod.

Centar pruža slijedeće usluge:

  • organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu i povremenu podršku za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju,
  • poludnevni boravak za djecu iz obitelji u riziku od izdvajanja i djecu s problemima u ponašanju,
  • savjetovanje i pomaganje biološkim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima i
  • savjetovanje i pomaganje djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i savjetovanje i pomaganje djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima.

Posao koji obavljamo brinući se za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi je odgovoran i težak, ali pruža puno lijepih trenutaka zbog kojih je sve vrijedno truda. Njihov osmijeh nam je najveća nagrada.

Kroz preventivne programe želimo spriječiti izdvajanje djece iz obitelji jer svako dijete ima pravo živjeti u obiteljskom okruženju. Ukoliko je, bez obzira na preventivni rad s djecom i savjetodavni rad s roditeljima, djecu ipak potrebno izdvojiti iz obitelji, djeci se osigurava smještaj u udomiteljskoj ili posvojiteljskoj obitelji ako su za to ostvarene pretpostavke, a djeci u organiziranom stanovanju u Centru trudimo se osigurati uvjete odrastanja što sličnije uvjetima života u obitelji uz što bolje standarde kvalitete i što bolje ih pripremiti za samostalan život nakon izlaska iz skrbi.