Dokumenti

Javna nabava
Plan nabave 2022.
Odluka o odabiru vozila

Poništenje postupka javne nabave za uređenje vrta

Odluka o poništenju

Nabava usluga uređenja vrta
CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave usluga uređenja vrta. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 13.7.2021. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrasci za javnu nabavu

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave za kupovinu osobnog vozila. Poziv na dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju, molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz poziva putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 7.7.2021. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Tehničke specifikacije
Izjava o nekažnjavanju
Popis glavnih isporuka
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Plan nabave 2021. - 3. izmjena
Plan nabave 2021. - 2. izmjena
Plan nabave 2021. - 1. izmjena
Plan nabave 2021.
Registar Ugovora 24.02.2021.
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 1
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 2
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 3
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 4
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 5
Plan nabave 2020.
Registar ugovora 16.11.2020.
Registar ugovora 10.4.2020.
Plan nabave za 2020. - 1. izmjena
Registar ugovora 2019.
Plan javne nabave za 2020.
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
Plan javne nabave za 2019. - prva izmjena
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2018.
Dopuna Plana nabave za 2018.
Registar ugovora 2018.
Dopuna 2 Plana nabave za 2018.
Plan nabave za 2019.
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa


Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluge prehrane korisnicima poludnevnog boravka

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave za usluge prehrane korisnicima poludnevnog boravka. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 29.9.2020. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Opis usluge i tehničke specifikacije
Obrazac 4. Izjava o nekažnjavanju

Nabava usluge izrade promidžbenih materijala - prva izmjena

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu izrade promidžbenih materijala, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 21.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga izrade promidžbenih materijala
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge promidžbe projekta

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu promidžbe projekta, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 12.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga promidžbe projekta
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge izrade promidžbenih materijala

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu izrade promidžbenih materijala, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 12.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga izrade promidžbenih materijala
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice. Pozivi za dostavu ponuda, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 29.05.2020. do 16:00 sati.

Poziv
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
Obrazac 4. Troškovnik

Nabava usluge izrade promotivnog filma

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu izrade promotivnog filma, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 12.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga izrade promotivnog filma
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge zaštitnog arheološkog istraživanja za izgradnju infrastrukturne jedinice „Kuće sretnih ciglica“

Poziv za dostavljanje ponuda za arheološko istraživanje
Obrazac-1.-Ponudbeni-list
Obrazac-2.-Troškovnik
Obrazac-3.-Izjava-o-nekažnjavanju
Obrazac-4.-Izjava-o-davanju-suglasnosti
Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra
Prikaz situacije

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice „Kuće sretnih ciglica“

Poštovani, Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ provodi projekt „Sretne ciglice grade put u zajednicu“ koji je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“. U svrhu izvršenja projektnih aktivnosti, provodimo postupak nabave za „Uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice“, a čiji se Poziv na dostavu ponuda zajedno sa prilozima nalazi u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com najkasnije do 06.11.2018. godine do 12:00 sati.

Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis glavnih pruženih usluga
Izjava o tehničkim stručnjacima
Izjava o davanju suglasnosti
Poziv na dostavu ponuda

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice „Kuće sretnih ciglica“ – Pitanja i odgovori – Izmjena BR. 1

Poštovani, Centar za pružanje usluga u zajednici "Kuća sretnih ciglica" provodi projekt "Sretne ciglice grade put u zajednicu" koji je financiran iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U svrhu izvršenja projektnih aktivnosti, pokrenut je postupak nabave za "Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice", a koji je objavljen na internet stranicama Naručitelja. Nastavno na zaprimljena pitanja, Naručitelj daje odgovore te objavljuje Izmjenu poziva na dostavu ponuda, kojim se između ostalog mijenja i rok za dostavu ponuda. Ukoliko ste i dalje zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda - Izmjena BR. 1, putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com.

Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis glavnih pruženih usluga
Izjava o tehničkim stručnjacima
Izjava o davanju suglasnosti
Poziv na dostavu ponuda
Pitanja i odgovori

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava usluga vođenja projekta i provedbe javnih nabava

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o visini prometa
Popis glavnih pruženih usluga
Izjava o tehničkim stručnjacima
Izjava o davanju suglasnosti

Nabava osobnog automobila

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za kupovinu osobnog vozila. Poziv na dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 16.4.2019. godine do 10:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
Troškovnik

NABAVA ZA USLUGE ORGANIZACIJE STUDIJSKOG PUTOVANJA U NJEMAČKU I NIZIZEMSKU

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave za usluge organizacije studijskog putovanja u Njemačku i Nizozemsku. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 31.12..2019. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

NABAVA ZA USLUGE ORGANIZACIJE STUDIJSKOG PUTOVANJA U NJEMAČKU I NIZOZEMSKU - PONOVLJENI POZIV

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje ponovljeni postupak jednostavne nabave za usluge organizacije studijskog putovanja u Njemačku i Nizozemsku.Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 27.1.2020. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3