Dokumenti

Planovi i izvješća
Financijski plan za 2023. godinu
Izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2022. godinu - konačni
Financijski izvještaj za 2022. godinu
Bilješke uz Financijski izvještaj za 2022. godinu
Referentna stranica – Financijski izvještaj za 2022. godinu
Potvrda Ministarstva financija
Financijski plan za 2022. - povećanje
Izvješće o radu za 2021. godinu
Program rada za 2022. godinu
Konačni financijski plan za 2022. godinu
Financijski izvještaj 1.1.-31.12.2021.
Bilješke uz Financijski izvještaj 2021.
Financijski plan za 2022. godinu
Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Obrazloženje Prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Konačni Financijski plan za 2020. g.
Izvješće o radu za 2020.
Program rada za 2021.
Financijski izvještaj za 2020. godinu
Bilješke uz Financijski izvještaj za 2020. godinu
Financijski plan za 2021.g.
Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. godina
Financijski plan 2020.
Izvješće o radu Centra za 2019.
Financijski izvještaj za 2019. g.
Bilješke u Financijski izvještaj za 2019. g.
Konačni Financijski plan za 2019. g.
Financijski plan 2019-2021 ERDF
Financijski plan 2019-2021 ESF
Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2020-2022 godine
Obavijest o spriječavanju sukoba interesa
Financijski izvještaj 2016.
Bilješke uz financijski izvještaj 2016.
Financijski izvještaj 2017.
Bilješke uz financijski izvještaj 2017.
Financijski plan za 2017.
Financijski plan za 2018.
Plan rada za 2018.
Izvješće o radu za 2017.
Izvješće o radu za 2018.g.
Plan rada za 2019.g.
Konačni financijski plan za 2018.g.
Obrasci financijskih izvještaja za 2018.g.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.g.
Financijski plan za 2019.g.
Financijski plan za 2019.g. i projekcije za 2020.-2021.g.
Javna nabava

Nabava usluge nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice

Nabava usluge nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
Troškovnik
Plan nabave za 2023.
Registar ugovora za 2022. godinu
Registar ugovora 13.10.2022.

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Abeceda jednakih mogućnosti" financiranog iz Europskog socijalnog fonda objavljuje postupak jednostavne nabave za kupovinu osobnog vozila. Poziv na dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju, molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz poziva putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 28.3.2022. godine do 09:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Tehničke specifikacije
Obrazac 4. Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 5. Popis glavnih isporuka robe
Obrazac 6. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Centar za pružanje usluga u zajednici "Kuća sretnih ciglica" provodi projekt "Nauči me vidjeti prave boje" koji je financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Kroz 36 mjeseci trajanja projekta obuhvatiti će se 86 djece i mladih te 23 stručnjaka s krajnjim ciljem otklanjanja socijalne isključenosti i osiguranja prava djece na život u zajednici.

Za potrebe provedbe socijalnih usluga za korisnike CPUZ Kuća sretnih ciglica ovim Vas putem pozivamo na podnošenje ponude za nabavu bijele tehnike, kućanskih aparata i sitnog inventara, sukladno Pozivu na dostavu ponuda i popratnoj dokumentaciji iz privitka.

Poziv na dostavu ponude objavljen je i na web stranici Naručitelja. Ukoliko ste zainteresirani molimo Vas da svoju ponudu sukladno uputama dostavite najkasnije do 20.9.2021. godine do 11:00 sati, elektroničkom poštom na adresu sretne.ciglice@gmail.com

POZIV NA DOSTAVU PONUDA 21/2021.
ORASCI G1
OBRASCI G2
ODLUKA O ODABIRU G1
ODLUKA O ODABIRU G2

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave usluga uređenja vrta. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 17.9.2021. godine do 10:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA JN-15/2021
ODLUKA O ODABIRU
Plan nabave 2022.
Odluka o odabiru vozila

Poništenje postupka javne nabave za uređenje vrta

Odluka o poništenju

Nabava usluga uređenja vrta
CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave usluga uređenja vrta. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 13.7.2021. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrasci za javnu nabavu

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave za kupovinu osobnog vozila. Poziv na dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju, molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz poziva putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 7.7.2021. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Troškovnik
Tehničke specifikacije
Izjava o nekažnjavanju
Popis glavnih isporuka
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Plan nabave 2021. - 3. izmjena
Plan nabave 2021. - 2. izmjena
Plan nabave 2021. - 1. izmjena
Plan nabave 2021.
Registar Ugovora 24.02.2021.
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 1
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 2
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 3
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 4
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa 5
Plan nabave 2020.
Registar ugovora 16.11.2020.
Registar ugovora 10.4.2020.
Plan nabave za 2020. - 1. izmjena
Registar ugovora 2019.
Plan javne nabave za 2020.
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi
Plan javne nabave za 2019. - prva izmjena
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2018.
Dopuna Plana nabave za 2018.
Registar ugovora 2018.
Dopuna 2 Plana nabave za 2018.
Plan nabave za 2019.
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa


Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluge prehrane korisnicima poludnevnog boravka

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave za usluge prehrane korisnicima poludnevnog boravka. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 29.9.2020. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Opis usluge i tehničke specifikacije
Obrazac 4. Izjava o nekažnjavanju

Nabava usluge izrade promidžbenih materijala - prva izmjena

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu izrade promidžbenih materijala, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 21.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga izrade promidžbenih materijala
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge promidžbe projekta

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu promidžbe projekta, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 12.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga promidžbe projekta
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge izrade promidžbenih materijala

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu izrade promidžbenih materijala, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 12.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga izrade promidžbenih materijala
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe nadzora izgradnje infrastrukturne jedinice. Pozivi za dostavu ponuda, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 29.05.2020. do 16:00 sati.

Poziv
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Izjava o nekažnjavanju
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
Obrazac 4. Troškovnik

Nabava usluge izrade promotivnog filma

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za potrebe promocije Projekta. Pozivi za dostavu ponuda za uslugu izrade promotivnog filma, zajedno s pripadajućim obrascima, nalaze se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 12.6.2019. godine do 11:00 sati.

Nabava_usluga izrade promotivnog filma
Obrazac 1. Ponudbeni list
Obrazac 2. Troškovnik
Obrazac 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Nabava usluge zaštitnog arheološkog istraživanja za izgradnju infrastrukturne jedinice „Kuće sretnih ciglica“

Poziv za dostavljanje ponuda za arheološko istraživanje
Obrazac-1.-Ponudbeni-list
Obrazac-2.-Troškovnik
Obrazac-3.-Izjava-o-nekažnjavanju
Obrazac-4.-Izjava-o-davanju-suglasnosti
Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra
Prikaz situacije

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice „Kuće sretnih ciglica“

Poštovani, Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ provodi projekt „Sretne ciglice grade put u zajednicu“ koji je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“. U svrhu izvršenja projektnih aktivnosti, provodimo postupak nabave za „Uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice“, a čiji se Poziv na dostavu ponuda zajedno sa prilozima nalazi u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com najkasnije do 06.11.2018. godine do 12:00 sati.

Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis glavnih pruženih usluga
Izjava o tehničkim stručnjacima
Izjava o davanju suglasnosti
Poziv na dostavu ponuda

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice „Kuće sretnih ciglica“ – Pitanja i odgovori – Izmjena BR. 1

Poštovani, Centar za pružanje usluga u zajednici "Kuća sretnih ciglica" provodi projekt "Sretne ciglice grade put u zajednicu" koji je financiran iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U svrhu izvršenja projektnih aktivnosti, pokrenut je postupak nabave za "Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne jedinice", a koji je objavljen na internet stranicama Naručitelja. Nastavno na zaprimljena pitanja, Naručitelj daje odgovore te objavljuje Izmjenu poziva na dostavu ponuda, kojim se između ostalog mijenja i rok za dostavu ponuda. Ukoliko ste i dalje zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda - Izmjena BR. 1, putem elektroničke pošte na e-mail adresu sretne.ciglice@gmail.com.

Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava o nekažnjavanju
Popis glavnih pruženih usluga
Izjava o tehničkim stručnjacima
Izjava o davanju suglasnosti
Poziv na dostavu ponuda
Pitanja i odgovori

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava usluga vođenja projekta i provedbe javnih nabava

Poziv na dostavu ponuda
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o visini prometa
Popis glavnih pruženih usluga
Izjava o tehničkim stručnjacima
Izjava o davanju suglasnosti

Nabava osobnog automobila

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Sretne ciglice grade put u zajednicu" financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je usmjeren na jačanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ objavljuje postupak jednostavne nabave za kupovinu osobnog vozila. Poziv na dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@kucasretnihciglica.hr ili putem pošte na adresu CPUZ "Kuća sretnih ciglica", Stanka Vraza 109a najkasnije do 16.4.2019. godine do 10:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda
Ponudbeni list
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
Troškovnik

NABAVA ZA USLUGE ORGANIZACIJE STUDIJSKOG PUTOVANJA U NJEMAČKU I NIZIZEMSKU

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje postupak jednostavne nabave za usluge organizacije studijskog putovanja u Njemačku i Nizozemsku. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 31.12..2019. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

NABAVA ZA USLUGE ORGANIZACIJE STUDIJSKOG PUTOVANJA U NJEMAČKU I NIZOZEMSKU - PONOVLJENI POZIV

CPUZ "Kuća sretnih ciglica" u sklopu projekta "Nauči me vidjeti prave boje" financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljuje ponovljeni postupak jednostavne nabave za usluge organizacije studijskog putovanja u Njemačku i Nizozemsku.Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju molimo Vas da svoju ponudu dostavite sukladno uputama iz Poziva na dostavu ponuda, putem elektroničke pošte na e-mail adresu: sretne.ciglice@gmail.com, najkasnije do 27.1.2020. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3