Povijest razvoja ustanove

Djelatnost zbrinjavanja djece u Slavonskom Brodu počela se razvijati nakon Drugog svjetskog rata. Preteča današnje ustanove bio je Đački dom Učiteljske škole koji je osnovan 29. prosinca 1952. godine. Dana 31. kolovoza 1966. godine proširuje se djelatnost Doma koji, osim za smještaj djece radi školovanja, prima na smještaj i djecu koja ostaju bez roditelja i organizira izvršenje odgojnih mjera koje sudovi izriču maloljetnicima kroz program resocijalizacije, a ustanova se bavila i poljoprivrednim djelatnostima na vlastitoj ekonomiji. Time je dom dobio ulogu prihvatilišta i disciplinskog centra i naziv Dom za djecu i omladinu s prihvatilištem i disciplinskim centrom za maloljetnike „Ivan Senjug Ujak“. Dana 5. rujna 2000. ustanova mijenja naziv u Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a naziv Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Slavonski Brod bio je na snazi od 12. prosinca 2003. godine do 26. kolovoza 2015. kada je na Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu upisana promjena naziva u CPUZ „Kuća sretnih ciglica“.

Od 2. svibnja 2006. godine ustanova posjeduje stambenu zajednicu u kojoj se do 15. prosinca 2014. godine odvijala djelatnost organiziranog stanovanja uz povremenu podršku. U prosincu 2014. u dislociranoj stambenoj jedinici započinje se pružati usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, što ujedno znači kraj institucionalnog smještaja djece. Paralelno se razvijaju poludnevni boravak i usluge savjetovanja i pomaganja koje imaju za cilj prevenciju institucionalizacije. U vremenu od osnutka do danas ustanova je pružala usluge za preko 3000 korisnika.

CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ osnivanjem stambene zajednice još 2006. započinje s procesom deinstitucionalizacije, a od 2014. godine završava s klasičnim pružanjem usluge smještaja te intenzivno ulazi u proces deinstitucionalizacije i transformacije, u skladu s Planom deinstitucionalizacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016. (2018.) i Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. Tako je CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ već 2014. godine uspješno deinstitucionalizirao korisnike na smještaju, kojih je na dan 31. prosinca 2013. godine bilo 19. S druge strane, povećan je broj korisnika socijalne usluge poludnevnog boravka s 3 na 41 korisnika i uvedena je nova socijalna usluga savjetovanja i pomaganja koja se dalje razvija.

Nacionalni tim MDOMSP je 24. travnja 2017. usvojio Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije CPUZ „Kuća sretnih ciglica“ kojim je određen daljnji razvoj ustanove i omogućena prijava na natječaje za sredstva EU.