Savjetovanje i pomaganje

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu definira se kao usluga sustavne stručne pomoći pojedincu radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu (u slučaju bolesti, starosti, smrti člana obitelji, invalidnosti, teškoća u razvoju, uključivanja u svakodnevni život nakon duljega boravka u instituciji te drugih nepovoljnih okolnosti ili kriznih stanja).

Savjetovanje i pomaganje obitelji jesu svi oblici stručne podrške i pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za svakodnevni život.

U našoj ustanovi usluga savjetovanja i pomaganja pruža se od 2017. godine temeljem rješenja CZSS Slavonski Brod, a uslugu provodi Stručni tim Ustanove, kojeg čine socijalna radnica i psihologinja. Usluga se provodi u obiteljima korisnika ili u Ustanovi. Učestalost savjetovanja određuje se u dogovoru s nadležnim Centrom, a ovisno o potrebama i intenzitetu poteškoća korisnika, najčešće jednom tjedno ili jednom u dva tjedna. S obiteljima se radi na otklanjanju poteškoća u odgoju i skrbi o djeci, preuzimanju veće brige i odgovornosti u odgoju djece te osposobljavanju za funkcioniranje u svakodnevnom životu. Korisnicima koji su izašli iz sustava socijalne skrbi pruža se potpora u samostalnom životu, pri čemu se stavlja naglasak na ulazak u svijet rada, racionalno raspolaganje novcem i samostalnu brigu o sebi.