Poludnevni boravak u Slavonskom Brodu

„Poludnevnim boravkom smatra se boravak u trajanju od 4 do 8 sati dnevno u kojem vremenu se osigurava pružanje usluge boravka, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija, korištenje slobodnog vremena i druge potrebe ovisno o vrsti korisnika.„

Namijenjen je djeci u riziku od izdvajanja iz obitelji , a u cilju osnaživanja obitelji i prevencije smještaja u ustanovu.

Cilj poludnevnog boravka

  • Prevencija izdvajanja djece iz obitelji
  • Zaštita djeteta
  • Podrška roditeljima
  • Prevencija poremećaja u ponašanju

Svrha poludnevnog boravka

  • Praćenje obiteljske situacije koje omogućuje pravovremenu intervenciju u slučaju pogoršanja uvjeta u obitelji.
  • Pružanje psihosocijalne podrške djeci u cilju boljeg funkcioniranja u školi i svakodnevnom životu.

Trenutno na poludnevnom boravku imamo 41 dijete, a organiziran je u našoj zgradi „Kuća sretnih ciglica“ u dva stana. Jedan dio poludnevnog boravka provodi se i u stanu na Naselju Andrija Hebrang koji smo dobili na korištenje od grada Slavonskog Broda. S obzirom da se provodi u tri stana, planiramo iz projekata koji su financirani od strane EU izgraditi zgradu za provođenje usluge poludnevnog boravka, a sve u cilju pružanja što boljih uvjeta našim korisnicima.

Ovisno o smjenama u školi i obiteljskoj situaciji kod nas borave 4-6 sati

Osigurana su im 2 obroka, svakodnevna pomoć u učenju, obavljanje higijene, psihosocijalna podrška, socijalizacija kroz boravak u grupi, sudjelovanje u slobodnim aktivnostima, zajedničkim izletima, natjecanjima i ljetovanjima