Poludnevni boravak u Slavonskom Brodu

„Poludnevnim boravkom smatra se boravak u trajanju od 4 do 6 sati dnevno u kojem vremenu se osigurava pružanje usluge boravka, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija, korištenje slobodnog vremena i druge potrebe ovisno o vrsti korisnika.„

Namijenjen je djeci u riziku od izdvajanja iz obitelji, a u cilju osnaživanja obitelji i prevencije smještaja u ustanovu.

Cilj poludnevnog boravka

  • Prevencija izdvajanja djece iz obitelji
  • Zaštita djeteta
  • Podrška roditeljima
  • Prevencija poremećaja u ponašanju

Svrha poludnevnog boravka

  • Praćenje obiteljske situacije koje omogućuje pravovremenu intervenciju u slučaju pogoršanja uvjeta u obitelji.
  • Pružanje psihosocijalne podrške djeci u cilju boljeg funkcioniranja u školi i svakodnevnom životu.

Privremeno, do izgradnje nove zgrade uslugu poludnevnog boravka u Slavonskom Brodu pružamo na dvije lokacije. Dvije skupine rade u stanu na Naselju Andrija Hebrang koji smo dobili na korištenje od grada Slavonski Brod, a jedna skupina radi u prostoru stručnog tima. Ovisno o smjenama u školi i obiteljskoj situaciji djeca kod nas borave 4-6 sati.

Osigurana su im 2 obroka, svakodnevna pomoć u učenju, obavljanje higijene, psihosocijalna podrška, socijalizacija kroz boravak u grupi, sudjelovanje u slobodnim aktivnostima, zajedničkim izletima, natjecanjima i ljetovanjima.