Poludnevni boravak u Novoj Gradiški

Poludnevni boravak u Novoj Gradiški započeo je s radom 4. studenog 2020. Prostor za poludnevni boravak dobili smo na korištenje od grada Nova Gradiška, a prostor je uređen i opremljen novom opremom kroz projekt „Sretne ciglice grade put u zajednicu“. Kapacitet je 9 korisnika, a zahvaljujući projektima usluga poludnevnog boravka postala je dostupna i za korisnike s područja grada Nova Gradiška.