Poludnevni boravak u Novoj Gradiški

Poludnevni boravak u Novoj Gradiški razvit ćemo kroz projekte „Sretne ciglice grade put u zajednicu“ i „Nauči me vidjeti prave boje“ za korisničku skupinu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i za korisničku skupinu djece s problemima u ponašanju.