Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku provodi se u „Kući sretnih ciglica“ u dva stana. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku provodi se za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u uvjetima koji su bliži obiteljskom okruženju. Usluga se provodi u dva stana koji su moderni, funkcionalni i ugodni te u njima trenutno živi sedam djevojčica i jedan dječak. S obzirom da postoji i veća potreba za smještajem, putem projekata koji su financirani od strane EU planiramo izgraditi još jednu zgradu za provođenje usluge poludnevnog boravka, a kako bismo u postojećoj zgradi provodili uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za 16-ero korisnika.