Sretne ciglice grade put u zajednicu

Dana 20. srpnja 2018. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sretne ciglice grade put u zajednicu" (KK.08.1.02.0002). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Ukupna vrijednost Projekta je 10.165.761,04 kn, a iznos bespovratnih sredstava je 9.687.865,02 kn.

Sukladno Individualnom planu deinstitucionalizacije i transformacije CPUZ KSC i preporukama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku do kraja projekta ostvarit ćemo slijedeće rezultate:

  1. pružati uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za 16 korisnika (DBORS) uz planiranje smanjenja stupnja podrške u skladu s individualnim potrebama, dobi i mogućnostima korisnika;
  2. pružati uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku za 9 korisnika (DBORS i DPUP);
  3. uključiti 5 novih korisnika s problemima u ponašanju (DPUP) s područja Brodsko-posavske županije;
  4. uključiti 10 novih korisnika iz BPŽ u uslugu poludnevnog boravka Centra u Novoj Gradiški (DBORS);
  5. širiti sve vrste usluga savjetovanja i pomaganja na području BPŽ za korisničke skupine djece BORS i djece i mladih s PUP te primarne, posvojiteljske i udomiteljske obitelji, djecu iz udomiteljskih obitelji te djecu nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi do ukupnog kapaciteta 30 korisnika.

OPĆI CILJ projekta je povećati kapacitete za pružanje izvaninstitucionalnih usluga i omogućiti provedbu Plana:

  • povećati broj korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi (usluga savjetovanja obitelji u riziku od izdvajanja djece kako bi se preveniralo izdvajanje djece iz obitelji, usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu i povremenu podršku),
  • širenje usluge poludnevnog boravka na područje Nove Gradiške
  • širenje usluge organiziranog stanovanja na novu korisničku skupine djece s PUP, sukladno Individualnom planu koji je donijelo MDOMSP koji predviđa širenje mreže socijalnih usluga.

CILJANA SKUPINA su djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, djeca i mladi u udomiteljskim obiteljima, djeca i mladi nakon izlaska iz skrbi te roditelji, udomitelji i posvojitelji. Kroz uključivanje djece u poludnevni boravak pružaju im se jednake mogućnosti za odgoj i obrazovanje, sprječava se razvoj poremećaja u ponašanju te kroz savjetovanje roditelja smanjuje rizik od izdvajanja iz obitelji. Roditelji dobivaju potrebnu pomoć i podršku kroz savjetovanje i pomaganje, što jača roditeljske kapacitete i prevenira izdvajanje djece iz obitelji.

Kroz projekt su do sada nabavljena 3 vozila za prijevoz korisnika poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja i vozilo za potrebe pružanja usluge savjetovanja i pomaganja, kupljena je kuća za provedbu programa organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu s problemima u ponašanju koja je adaptirana i opremljena novim namještajem, uređeni su i opremljeni postojeći stanovi za pružanje usluga organiziranog stanovanja uz povremenu i sveobuhvatnu podršku za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uređen je i opremljen prostor za uslugu poludnevnog boravka u Novoj Gradiški. U kolovozu je započela izgradnja nove infrastrukturne jedinice koja će biti buduće sjedište ustanove u kojoj će se pružati usluga poludnevnog boravka i usluge savjetovanja i pomaganja.