Organizirano stanovanje za djecu s problemima u ponašanju

Uslugu organiziranog stanovanja za djecu s problemima u ponašanju razvit ćemo kroz projekte „Sretne ciglice grade put u zajednicu“ i „Nauči me vidjeti prave boje“.