Projekt “Uključi se – napravi korak naprijed” – Posjet Domu za stare i nemoćne Slavonski Brod

Zahvala donatorima
29/12/2020
Vikend na jedrilici
12/05/2021

Projekt “Uključi se – napravi korak naprijed” – Posjet Domu za stare i nemoćne Slavonski Brod

U okviru projekta „Uključi se – napravi korak naprijed!“, kojeg je nositelj ADOPTA Udruga za potporu posvajanju, a Centar za pružanje usluga u zajednici Kuća sretnih ciglica partner, u razdoblju od 25. studenoga 2020. do 15. prosinca 2020. proveli smo volontersku akciju izrade božićnih ukrasa kao poklon za korisnike Doma za stare i nemoćne Slavonski Brod17. prosinca 2020. posjetili smo Dom za stare i nemoćne Slavonski Brod te ih darivali prigodnim božićnim ukrasima.