Studijsko putovanje u Berlin

Vikend na jedrilici
12/05/2021
Studijsko putovanje u Amsterdam od 27. do 30. rujna 2021.
08/10/2021

Studijsko putovanje u Berlin

Od 31.8. do 2.9.2021. posjetili smo Berlin u sklopu Projekta „Nauči me vidjeti prave boje“, sufinanciranog sredstvima EU. Upoznali smo organizaciju IB Berlin-Brandenburg, gdje su nas dočekali stručnjaci koji rade s djecom i mladima. Razmijenili smo iskustva u radu, a posebno zanimljivo je bilo vidjeti sličnosti i razlike između njemačkog i hrvatskog sustava. Osim službene posjete, uživali smo u obilasku grada i istraživanju bogate berlinske povijesti i kulture.